Dizajn i izrada loga

Logotip je osnovna grafička prezentacija Vašeg branda. Logotip, skraćeno logo ili zaštitini znak je Vaš prvi kontakt sa poslovnim svijetom. A kako znamo da je prvi dojam najvažniji Vaš logo mora biti upečatljiv, lijep, jednostavan i prepoznatljiv te mora prenositi jasnu poruku.

Dizajn i izrada loga ili zaštitnog znaka

_

Logotip je osnovna grafička prezentacija Vašeg branda. Logotip, skraćeno logo ili zaštitini znak je Vaš prvi kontakt sa poslovnim svijetom. A kako znamo da je prvi dojam najvažniji Vaš logo mora biti upečatljiv, lijep, jednostavan i prepoznatljiv te mora prenositi jasnu poruku. Pomno dizajnirani logo /logotip izgraditi će povjerenje između Vaše tvrtke i klijenata.

Mora se sa lakoćom prenijeti na uredski materijal, biljege, video, odjeću, dokumente i ostale marketinške materijale.

Profesionalno dizajnirani logo mora sadržavati sljedeće karakteristike: jednostavnost, jedinstvenost, izdržljivost, zapamtljivost i prilagodljivost. Logo je ono po čemu će Vas prepoznati i zapamtiti.

Dobar dizajn loga nije prenametljiv i prešaren. Stoga u dizajnu profesionalnog loga ne bi trebalo koristiti više od 3 boje. Dobar logo je minimalistično uređen. Dobar logo mora biti lišen nepotrebnih komponenti. Neka Vaš logo bude jasan, precizan i koncizan.

Dobar logo je lako čitljiv i ima originalan oblik te ga dizajnira profesionalan dizajner. Dobar logo se sviđa svima i ne kopira vizualni identitet drugog branda. Dobar logo je dobar i u crno -bijeloj tehnici. Prebacite Vaš logo i u crno-bijelu tehniku i ako Vam se i tada sviđa krenite u izradu.

Prije izrade loga saslušati ćemo želje klijenta jer izrada loga je ključna i najvažnija stavka Vašeg poslovanja s kojom ne razvijamo samo brand i ne šaljemo samo poslovnu poruku već i emocije.

Razlikujemo: tipogafski logo, sačinjen od slova, samo znaka ili logo sačinjen od znaka i logo i apstraktni logotip poput Niekovog swoosha koji se povezuje sa brandom tvrtke, ali za njih tvrtka mora biti prepoznata na tržištu.

Prema željama klijenata i skici nakon stvaranja idejnog rješenja krenuti ćemo u dizajn loga sve dok Vi kao klijent ne budete u potpunosti zadovoljni. Kada logo bude gotov predati ćemo Vam ga u više formata u rasterskom i vektorskom obliku u pdf i jpeg formatu.

Cijena izrade logotipa

Cijene loga također ovise o kompleksnosti izrade i o tome je li riječ o tipografskom ili likovnome riješenju.

Svima koji kod nas dizajniraju
odobravamo 20 % popusta na tisak!

Svaki grafički dizajn uključuje 3 - 5 idejnih rješenja i pravo klijenta na revidiranje!

Izdvajamo radove loga, cjenika, letaka i sl.