U cijenu promo paketa “Play it” uključeno je:

Animacija logotipa ili jednostavnija animacija teksta ili proizvoda

Dostava u MP4 formatu

Prilagodba videa za društvene mreže ili mobilnu responzivnost

Dodavanje efekata

Glazbena podloga

QR kod izrada

Cijena: 290,00 eura + pdv