Dizajn i izrada letaka, kataloga i brošura

Jeste li znali da su 2 sekunde dovoljne da sa svojim letkom ostavite dojam?

Dizajn i izrada letaka, kataloga, flyera, brošura i prospekata

_

Nudimo i kvalitetan tisak!

Flyer – letak je papir manje ili srednje veličine jednostranog ili obostranog tiska te se smatra vrlo korisnim načinom reklamiranja. Flyer-letak mora sadržavati osnovne informacije o Vašem poslovanju. Istaknite se sa svojim flyerom!

Brošura – prospekt je knjižica ili papir više puta presavijen. Sadrži opis poduzeća i proizvode i usluge koje poduzeće nudi. Glavni cilj brošure i prospekta je da jasno opisuje usluge i proizvode Vašeg poslovanja.

Katalog je kolekcija proizvoda grupiranih u kategorije i podkategorije i glavni cilj je kataloga jasno i vizualno i privlačno prikazati svojim potencijalnim kupcima osnovne informacije o svom poslovanju. Dizajn kataloga je početak dobre prodaje kvalitetnog proizvoda.

Radimo kompletnu grafičku pripremu svih promotivnih materijala, letaka ili flyera raznih formata i dimenzija. Najčešće dimenzije koje se koriste u grafičkoj pripremi i tisku letaka, flyera su A4 (210 x 297 mm), A5 ( 148 X 210 mm), A6 ( 105 x 148 mm) ili american deplijan letak koji može biti preklopljen na dva ili tri i više dijelova.

Bilo da pokrećete novi posao, širite poslovanje ili želite promovirati segment Vašeg poslovanja, proizvod ili uslugu letci i brošure nezaobilazni su dio poslovanja i najpovoljniji segment Vaših marketinških aktivnosti.

3 su osnovne značajke dobro dizajniranog letka i flyera ,u ovom slučaju brošura, kataloga i letaka.

  • Jasnoća informacija
  • Vizualna atraktivnost
  • Sažetost

Onima koji će čitati Vašu brošure , katalog ili letak mora sve biti jasno i moraju imati odgovore na sva bitna pitanja: tko, što, gdje, kada. Brošura , katalog i letak moraju ostaviti izvrstan prvi dojam.

Prije izrade brošure ili kataloga , obratite pažnju na sljedeće stvari.

  • Koji format kataloga , letka ili brošure odgovara onome što želite prenijeti njime?
  • Što želite postići svojim letkom, katalogom ili brošurom?
  • Odredite ciljanu publiku : je li Vaša ciljana publika već upoznata sa time što radite, predstavljate ili prodajete te kako će se letak,brošura ili katalog uklopiti u ostale marketinške aktivnosti?
  • Kako ćete se razlikovati od konkurencije?
  • Odredite jasan CAT („call to action“) – poziv na akciju, motivirajte klijente da Vas kontaktiraju, koriste Vaš proizvod ili kupe.

U svojima katalozima, brošurama i letcima koristite fotografije , grafikone jer ipak slika govori tisuću riječi.

Informacije moraju biti pregledne, lako čitljive i razumljive.

Ovisno o potrebama klijenta i poslovanja, letci i brošure (promotivni materijal) može biti jednostrani , obostrani, preklopljeni ili nepreklopljeni.

Kao grafički dizajneri, poštivati ćemo Vaše želje i zahtjeve dizajna držeći se grafičkih standarda.

Uvijek pri izradi letaka i brošura poštujemo pravilo AIDA = Pažnja, Interes, Želja, Akcija. Te efekte morate postići kod klijenta onoga trenutka kada Vaš klijent uzme letak, katalog ili brošuru u ruke.

Da bi privukli pažnju kod kupca ili klijenta morate ga privući atraktivnim tekstom letka, kataloga ili brošure. Ili kako se to kaže, ravno u glavu. Ako ga naslov ne privuče, dalje neće ni čitati.

Za promoviranje događanja, proizvoda, usluga ili promotivnih aktivnosti, akcija i doađanja preporučamo izradu letaka, brošura,flyera.

Ukoliko želite istaknuti Više svojih proizvoda ili usluga preporučamo izradu kataloga , broj stranica ovisi o opširnosti sadržaja koji želite prenijeti. Na prvim stranicama kataloga predstavljamo Vašu tvrtku, ono čime se bavite i što Vas reprezentira, a zatim slijedi prezentacija Vaših usluga i proizvoda.

Katalog može biti u tiskanome izdanju ili u obliku online kataloga namijenjenog objavi na web stranicama ili drugim online izdanjima. Nema uspješne prodaje bez kataloga Vaših proizvoda, odnosno prezentacije Vaših proizvoda.

Za vrijeme izrade kataloga biti ćemo u konataktu i bti ćete informirani o svim segmentima grafičkog dizajna kataloga. U prosjeku , izrada kataloga od 32 do 64 stranice traje od 2- 6 tjedana, ovisno o složenosti grafičke pripreme i Vašim zahtjevima.

Bilo da je riječ o dizajnu flyera, letaka, brošure i kataloga veoma je bitno da se uklapa u Vaše poslovanje.

Svima koji kod nas dizajniraju
odobravamo 20 % popusta na tisak!

Svaki grafički dizajn uključuje 3 - 5 idejnih rješenja i pravo klijenta na revidiranje!