Vizualni identitet promo paket uključuje:

Dizajn logotipa – 5 idejnih rješenja
Dizajn obostranih posjetnica
Dizajn memoranduma ili poslovnog dokumenta
QR kod
Email potpis – do 3 imena
Dizajn american kuverte sa ili bet prozora

Tri stavke koje Vam ne trebaju se mogu mijenjati za dizajn obostranog A5 letka

Cijena: 238,90 eura + pdv