Vizualni identitet

Ako nakon izrade loga želite dizajnirati i i ostalu zapanjujuću poslovnu dokumentaciju, predlažemo Vam da izradite vizualni identitet tvrtke ili grafičku knjigu standarda.

Vizualni identitet i Grafička knjiga standarda

_

Ako nakon izrade loga želite dizajnirati i i ostalu zapanjujuću poslovnu dokumentaciju, predlažemo Vam da izradite vizualni identitet tvrtke ili grafičku knjigu standarda.

Što je vizualni identitet?

To su svi vizualni aspekti dijela ili cjelokupnog branda. Vizualni identitet su elementi branda sačinjeni u boje, tipografiju, formu i ostale grafičke oblike i zajedno i simbolično prenose značenje koje Vi želite prenijeti svome klijentu. Vizualni identitet predstavlja kompletno grafičko rješenje jedne firme koja se predstavlja na tržištu.

Izrada vizualnog identiteta ili primarna sredstva komunikacije uključuju :

 • Dizajn loga/logotipa/zaštitnog znaka,
 • Memoranduma,
 • Kuverta,
 • Posjetnica, vizitka,vizit kartica,

Pri stvaranju vizualnog identiteta veoma je bitno izraditi jedan stil i dalje se voditi njime u poslovanju.

Vizualni identitet izražava strukturu tvrtke, predstavlja Vas prema Vašim klijentima i partnerima i daje Vama identifikaciju kao dijela te tvrtke.

Kompletan dizajn vizualnog identiteta obuhvaća dizajn:

 • Dizajn i izradu logotipa;
 • Dizajn i izradu vizitki;
 • Dizajn i izradu memoranduma/poslovnih mapa;
 • Dizajn koverti;
 • Dizajn pečata/žiga tvrtke;
 • Dizajn promotivnih materijala;
 • Dizajn potpisa u porukama e – pošte

Dolly Link nudi akciju izrade vizualnog identiteta; logo, letak, memorandum, kuverte i posjetnice za samo 1 800 kuna – 238,90 eura.

Što je grafička knjiga standarda?

_

Grafička knjiga standarda je skup smjernica kako pravilno koristiti zadane grafičke elemente branda definirane kroz primarne i sekunradne grafičke elemente . Izradom grafičke knjige standarda definiramo:

 • Izradu loga i njegovo pravilno i nepravilnog korištenje;
 • Sustav boja i elemente tipografije;
 • Pravilno korištenje poslovne dokumentacije, memoranduma, kuverti i poslovnih mapa;

Grafička knjiga unaprijeđuje Vaše poslovanje i marketinške aktivnosti, budi povjerenje klijentima i partnerima, izbjegava iskrivljavanje Vašeg vizualnog identiteta i krivo korištenje Vaših grafičkih elemenata i podsjeća klijente da iz loga i branda postoji tvrtka koja je profesionalna, dosljedna i ulijeva povjerenje klijentu.

Svima koji kod nas dizajniraju
odobravamo 20 % popusta na tisak!

Svaki grafički dizajn uključuje 3 - 5 idejnih rješenja i pravo klijenta na revidiranje!

Izdvajamo radove loga, cjenika, letaka i sl.