Video animacija

_

Video animacija je brzo prikazivanje niza 2D ili 3D slika modela postavljenih tako da stvaraju privid pokreta. Ostvaruje se prikazom nacrtanih objekata u različitim položajima u svakom okviru pa izgleda kao da se objekt miče kad se okviri izmjenjuju određenom brzinom.

Za Vas ćemo izraditi sve vrste animacija:

Stop Motion animacija

Whiteboard animacija

Motion Graphics animacija

 

Izrađujemo sve od jednostavnih video animacija objekata ili tekstova pa sve do karakterne animacije 2D likova.

Animacije su najbolja strategija za promociju proizvoda i usluga. Ako videozapis još nije dio vaše marketinške strategije, sada je vrijeme da ga počnete koristiti.

Istraživanje i razgovor sa klijentom

Na prvome inicijalnome sastanku ćemo napraviti plan izrade animacije, što bi htjeli da animacija prikazuje, koje je Vaše tržište i cilj izrade animacije, koliko bi trajala, gdje bi se prikazivala animacija i sl.?

Skraćeni scenarij

Nakon definiranja ciljeva izrade animacije, napraviti ćemo skraćeni scenarij. Ukoliko nemate svoj vlastiti scenarij ili ideju svakako ćemo dati ideju i napraviti skicu scenarija nakon prvog inicijalnog razgovora i pomoći Vam u projektu izrade animacije od samog scenarija do distribucije animacije.

 

Detaljni scenarij

Skraćeni scenarij se proširuje kroz niz skica koje ukazuju na vrijeme animacije i naglašava ključne kadrove u animaciji te definiramo same likove u animaciji.

 

Animacija

Svaki je kadar dogovoren i kreće se u postupak dizajniranja likova, okoline, brendiranje, slike i ikone. Dodajemo zvučne efekte ili naratore koje imamo u ponudi na hrvatskome i engleskome jeziku ili dodajemo  glazbu kako bi poboljšali završnu animaciju.

Isporuka

Vaša animacija je dovršena i isporučujemo ju Vama u trajno vlasništvo.

Kakve animacije izrađujemo?

_
 • 2D animacija objekata (motion graphics) ili tekstove (dynamic typography)
 • Karakterna animacija 2D likova
 • Klasična, ručno crtana fazna animacija
 • Intro animacije za uvodne špice
 • Animacije za odjavne telope
 • Dizajn i animacija explainer videa
 • Dizajn i animacija videa za društvene mreže
 • Animacije za TV reklame i video spotove

Kada je u pitanju video i audio produkcija,
nudimo Vam i sljedeće dodatne usluge:

 • Mixing i editing audio materijala
 • Inserteri, telopi/najave, najavne i odjavne špice
 • Snimanje voice-overa na hrvatskome, engleskome i ostalim jezicima
 • Video editing (dodavanje efekata, kolorne korekcije, video konverzije, video adaptacije)