Kada je u pitanju video i audio produkcija,
nudimo Vam i sljedeće dodatne usluge:

  • Mixing i editing audio materijala
  • Inserteri, telopi/najave, najavne i odjavne špice
  • Snimanje voice-overa na hrvatskome, engleskome i ostalim jezicima
  • Video editing (dodavanje efekata, kolorne korekcije, video konverzije, video adaptacije)