U cijenu promo paketa uključeno je:

Dizan letka, A4 ili A5 obostranog letka

Dizajn QR koda

Dizajn obostranih posjetnica

Dizajn plakata ili postera

Dizajn naljepnica gratis

Cijena: 199, 00 eura + pdv