Svima koji kod nas dizajniraju
odobravamo 20 % popusta na tisak!

Svaki grafički dizajn uključuje 3 – 5 idejnih rješenja i pravo klijenta na revidiranje!