U cijenu promo ugostiteljskog paketa je uključeno:

Dizajn cjenika : A4, A5, trifold ili A4/2

QK kod za online cjenik

Dizajn podloška za stolove na kojima također može biti dizajnirani cjenik

Dizajn obostranih posjetnica

Dizajn bannera

Cijena: 348,42 eura + pdv